طرح مجازات افراد برای اظهار نظر هم تدوین شد!!!

حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس رو کرد: طرح مجازات افراد برای اظهار نظر هم تدوین شد !!! ـ ۱۶بهمن۱۴۰۱
در جلسه مجلس ارتجاع طرحی برای مجازات افراد برای اظهارنظرهای متفاوت با مواضع رسمی رژیم که پس از قیام سراسری به معضلی برای حکومت آخوندی تبدیل شده، به هیأت‌رئیسه مجلس رژیم ارائه شد. بر اساس این طرح، مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵سال و محرومیت ۵ تا ۱۰ساله افراد از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌یی که منجر به شهرت آنها شده، در نظر گرفته شده است.

بر اساس این طرح که منتهای درماندگی و فلاکت و تزلزل رژیم را نشان می‌دهد، هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، مطالبی را خلاف مواضع و آمار و ارقام رسمی رژیم بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد... ، اگر از مصادیق افساد فی الارض... نباشد علاوه بر محکومیت به زندان از ۱۰ تا ۱۵سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ تا ۱۰سال، به پرداخت مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده... محکوم می‌شود.

(خبرگزاری حکومتی انتخاب ۱۰بهمن ۱۴۰۱)


مطالب مرتبط
قالیباف: من در دوران جوانی انقلاب الجزایر را از طریق اخبار دنبال می‌کردم
درماندگی و فلاکت رژیم، ارائه طرحی برای مجازات افراد به‌خاطر اظهارنظرهای متفاوت با مواضع رسمی نظام
لطفا به اشتراک بگذارید: