خبر تو خبر ـ اعتراف کارگزاران حکومتی به زلزله اقتصادی

اعتراف کارگزاران حکومتی به زلزله اقتصادی ـ خبر تو خبر
نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه
ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس جمهور پیشین نظام آخوندی اذعان کرد که «تصویر اخیر اروپا از نظام، نگران‌کننده است؛ چرا که می‌گویند وضعیت نظام واقعاً بد بوده و در مرکز یک «طوفان» کامل قرار دارد. طوفانی که از هر طرف بر نظام می‌وزد: از شمال، با همکاری با روسیه؛ از داخل، با زلزله مهسا امینی و مسمومیت دختران؛ از غرب، با بحران هسته‌ای؛ از جنوب، با مسائل منطقه‌ای».

ابوطالبی خطر قیام را «کوهستان سر به‌فلک کشیدهٔ بحران داخلی» نامید و وضعیت نظام را در گرداب «بحرانهای عمیق سیاسی - اقتصادی تا پس‌لرزه‌های اجتماعیِ زلزلهٔ مهسا امینی و»... ترسیم کرد.

مشاور آخوند حسن روحانی مذاکرات هسته‌یی را هم «برجام از دست رفته» نامید و دربارهٔ سفر گروسی به تهران گفت: «چنان‌چه (این سفر) اقناع کننده وحلّال بحران غنی‌سازی جدید (بیش از ۸۰٪) و پاسخی به ابهامات آژانس و تضمینی مکفی در خصوصNPt نباشد، در این آسمان ابرناکِ پررعد و برق، صاعقه و گردبادی می‌شود که طوفان را برپا خواهد نمود».

ابوطالبی در پایان وضعیت رژیم را توفانی و گرفتار در بحرانی سیاه ترسیم کرد و گفت: «نکته نهایی نیز این‌که: اگر مسائل منطقه‌یی همین گونه ادامه یابد؛ اگر نهادهای بین‌المللی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تحولات هسته‌یی تا احتمالاً سازمان منع سلاحهای شیمیایی در مورد مسمومیتها و... و از شورای حقوق‌بشر ژنو در زمینه موضوع مهسا امینی تا... به هم بپیوندند، و... اگر کوهستانهای بحران بیشتر سربه فلک بکشند؛ اگر مدیرکل آژانس، گزارش اقناعی به اجلاس ماه جاری ندهد و پای شورای امنیت به میان آید؛ و اگر دیپلماسی ناکارآمد ایران قادر به زدودن ابرهای تیره‌ٔ این آسمان نباشد؛ آنگاه، طوفان واقعی است که برخواهد خاست! زمان درگذر است؛ و طوفان در شرف رسیدن!».


مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ آه و ناله خامنه‌ای طلسم‌شکسته و نگرانی از قیام مردم
مشاور رئیس‌جمهور پیشین رژیم: «زمان در گذر است و توفان (علیه نظام) در شرف وزیدن!
لطفا به اشتراک بگذارید: