ضربه مهلک به آلترناتیوسازی پوشالی

اکثریت کنگره آمریکا از قطنامه‌ای برای نفی شیخ و شاه و برقراری یک جمهوری دمکراتیک در ایران حمایت کرد ـ ضربه مهلک به آلترناتیوسازی پوشالی ـ ۲۰اسفند۱۴۰۱
خبر فوری «حمایت۲۲۵ نمایندهٔ مردم آمریکا از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک» که «قطعنامه ۱۰۰ در کنگره آمریکا» معرف پیام و کیفیت آن می‌باشد، یک تحول بسیار مهم در پشتیبانی بین‌المللی از استمرار قیام ۱۴۰۱ است. این پشتیبانی دارای ابعادی گوناگون است که با توجه به شرایط سیاسیِ ویژه‌یی که در آن هستیم، آثار آن را بسا فراتر از قطعنامه‌های پیشین می‌کند.آبشخور این قطعنامه، اعتبار تاریخی و سیاسی یک مقاومت طولانی در مقابل دو دیکتاتوری است. این اعتبار با پرداخت بهایی سنگین در مبارزه‌ٔ ۴۴سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیهی کسب شده است. دقت کنید:

«قیام کنونی که توسط زنان رهبری شده و در صدها شهر در سراسر ایران ماه‌ها ادامه داشته است، ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری ایران دارد».

این اعتبار طی سالیان متمادی از کف خیابانهای ایران، از مقاومت حماسی نسل به نسل مبارزان و مجاهدان در زندانها، از افشاگریها و روشنگریها در مجامع سیاسی و حقوق‌بشری در سطح جهان و با برخوردار بودن از یک تشکیلات سراسر فدا و پرداخت در داخل و خارج ایران کسب شده است.

«گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری، شود ولیک به خون جگر شود» ـ حافظقطعنامه ۱۰۰ علاوه بر دست‌آورد کم‌نظیر سیاسی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و حق مشروع مبارزه برای سرنگونی نظام ملایان، معرف مشروعیت بین‌المللی یک مقاومت سترگ و سازماندهی شده است که رژیم آخوندی و ملازمان رنگارنگ اپوزیسیون‌نمای آن هرگز توان درک آبشخور اعتبار تاریخی و سیاسی آن را نداشته‌اند.برجستگی قطعنامه ۱۰۰ را باید در رقم خوردن تعادل‌قوای سیاسی جدید در مقابل نظام آخوندی دانست. تأکید بر «تعادل‌قوای جدید» ناشی از موقعیت قیام ۱۴۰۱ و تلاش‌ها برای منحرف کردن مسیر و مطالبات آن است؛ تلاش‌هایی که صورت گرفته تا مشروعیت بین‌المللی اپوزیسیون اصیل و واقعی نظام آخوندی را زیر سؤال ببرند.


مطالب مرتبط
ادامه حملات بیولوژیک به دختران دانش‌آموز
پیام رسای قطعنامه ۱۰۰؛ اعتبار یک مسیر، استراتژی یک قیام
لطفا به اشتراک بگذارید: