اندازه متن
Aa Aa

  • پخش زنده سیمای آزادی، جهت انطباق بیشتر با تمامی دستگاهها و مرورگرها با دو فرمت مختلف در اختیار شما قرار میگیرد.
  • با استفاده از دگمه های ذیل می توانید یکی از دو پلیر را انتخاب کنید و پخش زنده سیمای آزادی را مشاهده کنید.