اعتراضات گسترده معلمان و فرهنگیان و ویژگی‌های آن ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ اعتراضات گسترده معلمان و فرهنگیان و ویژگی‌های آن ـ قسمت اول ـ ۲۴مهر۱۴۰۰

گفتگو با فرید معدومی

اعتراض معلمان و فرهنگیان به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی است که مجلس ارتجاع بر اثر فشارهای اجتماعی و در وحشت از فوران خشم مردم، در خردادماه امسال آن را تصویب کرد. اما پس از گذشت ۴ماه روشن شد این اقدام نمایش و ترفندی بیش نبوده و رژیم از اجرایی کردن آن سر باز می‌زند.

چرا که در صورت اجرا، باید مقداری از پولی که به مزدورانش مانند حزب‌الشیطان می‌دهد، هم‌چنین از دزدی‌های نجومی بکاهد و بر حقوق ناچیز معلمان و فرهنگیان اضافه کند؛ که نه می‌خواهد و نه می‌تواند؛ چرا که اولویت برایش حفظ نیروها و مزدورانش است که به گفتهٴ حسن نصرالله بودجهٔ «حزب‌الله و درآمدهایش، هزینه‌هایش، هر آنچه خورده و نوشیده می‌شود، موشکها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود».

آگاهی به همین واقعیت است که اعتراض سراسری و گستردهٔ معلمان و فرهنگیان را از مدار اعتراض صنفی فراتر برده و در کانون آن یک خواست سیاسی، یعنی آزادی معلم زندانی و حق به‌یغما رفته معلمان دیده می‌شود.

اکنون خامنه‌ای درمی‌یابد که آوردن رئیسی جلاد برای مرعوب کردن جامعه هم پاسخ نداشته و اقشار مختلف، هر روز به‌خیابان‌ها می‌آیند و معلمان و فرهنگیان پس از روزها اعتصاب (که معلمان کارنامه سبز در آن شرکت داشتند) هفتهٔ گذشته نخستین دور جدید اعتراض سراسری خود را آغاز کردند و امروز این اعتراض سراسری، با گسترش در شهرهای بیشتر و با حضور انبوه‌تر و شعارهای رادیکال‌تر، بار دیگر برگزار شد.

این هم قابل تأمل است که تا چند سال پیش رژیم اجازه نمی‌داد کمترین تجمع و اعتراضی شکل بگیرد و با باتون و گاز اشک‌آور به جان معترضان می‌افتاد. اما اکنون مجبور است دندان روی جگر بگذارد و شاهد استمرار و گسترش اعتراضات اقشار عاصی باشد. آیا نیروی سرکوب ندارد؟ آیا قصد آن را ندارد؟

تیک تاک ـ اعتراف سران رژیم به خرابی اوضاع، چرا؟ ـ قسمت دوم

گفتگو با رضا هفت برادران

مطالب مرتبط

اعتراض سراسری معلمان در راستای قیام ـ تیک تاک

اعتراضات معلمان در ۴۵شهر (۲۵ استان)؛ «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «معلم قیام کن، از حق خود دفاع کن»