رسیدن ترکان عثمانی به پشت دروازه قسطنطنیه ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع نیمه اول دی ماه

در گذر زمان ـ رسیدن ترکان عثمانی به پشت دروازه قسطنطنیه ـ ۳۰آذر۱۴۰۰

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

ترکان عثمانی که از دیرزمان در آناتولی مستقر شده بودند ۲۲ دسامبر سال ۱۴۳۸ میلادی به بسفور و پشت دیوارهای قسطنطنیه (استانبول) رسیدند، ولی ۱۵ سال طول کشید تا این شهر را تصرف کردند.

تصرف قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ صورت گرفت که آغاز قرون جدید و دوره ای دیگر از تاریخ است.

فاتح قسطنطنیه نام این شهر که تا قرن هفتم یایتخت روم شرقی بود و از آن پس به مرکز حکومت بیزانس تبدیل شده بود اسلامبول گذارد و امپراتوری بزرگی به وجود آورد که اروپائیان را به جنبش شدید و رقابت و پیشرفت واداشت

مطالب مرتبط

تسخیر بابل به دست کوروش کبیر ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع نیمه دوم آذر ماه

امپراتوری روم قدیم، سرنگون شد