کسری بودجه، تورم شدید و حذف ارز ترجیحی ـ تیک تاک ( قسمت اول تا سوم )

کسری بودجه، تورم شدید و حذف ارز ترجیحی ـ تیک تاک ـ ۵بهمن۱۴۰۰

گفتگو با دکتر محمدحسین تسوجی

برنامه امروز را در حالی تقدیم حضورتان میکنیم که رژیم آخوندی با اعتراضات اقشار مختلف مردم روبروست.
و در صحنه بین المللی هم گرفتار معضلات خودساخته اتمی و مذاکرات مربوط به آن است.
در این میان آنچه به مردم ایران میرسد فقر و سرکوب است که البته مردم هم با خیزش و ایستادگی و قیام پاسخ این رژیم را میدهند.
می پردازیم به برنامه‌های امروز
میزان غیرقابل باور چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط رژیم.
رابطه وضعیت کسری بودجه، تورم شدید و حذف ارز ترجیحی با معیشت مردم.
خامنه‌ای خطاب به آخوندهای حکومتی: نگذارید دشمنان در فضای مجازی جوانان را ناامید کنند.
مذاکرات برجام و اظهارات برخی سردمداران رژیم حول مذاکرات مستقیم با آمریکا.... 

 

کسری بودجه، تورم شدید و حذف ارز ترجیحی ـ تیک تاک ـ ۵بهمن۱۴۰۰( قسمت دوم )

گفتگو با اسدالله مثنی

 

کسری بودجه، تورم شدید و حذف ارز ترجیحی ـ تیک تاک ـ ۵بهمن۱۴۰۰( قسمت سوم )

بررسی روزنامه های حکومتی

مطالب مرتبط

سفر به روسیه و دست خالی رئیسی

یخبندان و کولاک و راههای مقابله با آن ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم