علت نبش قبر رضاخان در بحبوحه اعتراضات مردم چه بود ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ علت نبش قبر رضاخان در بحبوحه اعتراضات مردم چه بود ـ ۲۹خرداد۱۴۰۱

در شرایطی که اعتراضات همه اقشار میهن‌مان با شعارهای بسیار رادیکال در ایران، اوج گرفته، ما مواجهیم با نبش قبر رضاخان و پدیده‌یی که رژیم تلاش میکند به آن دامن بزند.
سئوال این است که چرا مجددا میخواهند اینطور القا کنند که گویی مردم ایران میخواهند برگردند به حکومتی که خودشان سال ۵۷ سرنگون کردند؟

فروغ پاکدل

رژیم عاجز از حل کوچکترین تضادی در جامعه است و در چنبره‌ای از بحرانهای اجتماعی و بین المللی بسر میبرد.
وضعیت رژیم به شکلی‌ست که میتوان  گفت در محاصره تضادها و بحرانهاست...

یک جامعه جوشانی که مطالبه به حق خودشان را دارند. رژیمی که برق و آب و نان را از مردم ربوده و کوچکترین تظاهرات صنفی منجر به تظاهرات سیاسی میشه و راس نظام را نشانه میگیره برای همین برای جلوگیری از رادیکال شدن تظاهرات ها این شعار را مثل سوپاپ اطمینان رواج می دهد. 

 

مطالب مرتبط

ضرورت سرفصل سی خرداد۶۰ ـ ارتباط مستقیم

۳۰خرداد، انتخاب شرف ایستادگی بر ذلت تسلیم