کودکان کار در ایران و ادعاهای حاکمیت ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ کودکان کار در ایران و ادعاهای حاکمیت ـ ۴تیر۱۴۰۱

خامنه‌ای ۵ تا ۸ میلیون کودک معصوم را به بازار بی‌رحم کار کشانده‌ است.

دست‌کم پنج‌هزار نفرشان روزانه ۱۰ ـ ۱۱ ساعت در پایتخت، زباله‌گردی می‌کنند.

تاجران وابسته به حاکمیت هرسال چند هزار میلیارد تومان از این زباله‌گردی‌ها سود می‌برند.

ابهری-جامعه‌شناس حکومتی:

اون نوزادانی که یک تا سه سال بغل خانم‌ها هستند سر چهارراه، اونها بچه‌شون نیستند. اونا بچه‌های کرایه‌ای هستند صبح که اونها را می‌آرند یک ذره تریاک می‌اندازند توی دهنشون اونا می‌خوابند اونا وسیله کاسبی هستند اگر ایرادی توی بدن اونها باشه کرایه‌شون گرونتره. اگر کور و چلاق که باشند اونها دیگه گنج هستند

با این وضعت کودکان ایرانی، آخوندها مدعی کمک به کودکان کشورهای دیگرند.

آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای: به‌نظرم می‌شود به اونها در این رابطه کمک کرد وخدماتی را به کودکان آمریکایی مردم ما برسانند ...

آیا تغییر وضعیت کودکان ایرانی جز با تغییر حاکمیت میسر می‌شود؟

مطالب مرتبط

باید از مسئولین قدرشناسی کرد ـ قضاوت با شما

عروسک خرس قرمز