بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ـ روی خط ایران

گفتگو با آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا

بیانیه‌ی آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق‌بشر در ایران توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد، گزارشی که به موضوع وضعیت نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود

گزارش جدید جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد ایران چه اهمیتی دارد؟

گزارش جدید جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد ایران که قرار است در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد، از نقض متعدد حقوق شهروندان ایران انتقاد کرده است.

گزارش جاوید رحمان حاوی اطلاعاتی در خصوص جزئیات نقض حقوق‌بشر در ایران و توصیه‌هایی برای بهبود آن بوده که طبق آن رقم اعدامها در ایران طی شش ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲برابر شده است.

مطالب مرتبط

واشنگتن ـ کنفرانس در دفتر شورای ملی مقاومت ایران ـ روی خط ایران

گزارش جاوید رحمان از نقض حقوق‌بشر در ایران - اعدام ۵۵نفر طی ماه مه سال ۲۰۲۲

لطفا به اشتراک بگذارید: