فرازهای قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ ـ خروش دانشجویان ـ سی و هفتمین روز قیام مردم ایران

روز شنبه سی مهر، در سی و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران، اعتراضها و اعتصابها هم‌چنان استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۱۹۳شهر با ۴۰۰شهید و ۲۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. اسامی ۲۴۱تن از این شهیدان از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

تبریز ـ به آتش کشیدن بنر خامنه ای توسط  جوانان شورشی تبریز

داراب ـ به آتش کشیدن تصاویر منحوس سران آخوندها

تهران ـ نازی‌آباد ـ جوانان دلیر نازی‌آباد با شعار مرگ بر دیکتاتور خیابانها را به لرزه درآوردند

بندر کنگ ـ جوانان دلیر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند

شهسوار ـ فراری دادن نیروهای سرکوبگر رژیم به داخل کلانتری توسط جوانان دلیر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: