مریم رجوی

معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران ۳۰مهر۱۳۷۲ - قسمت اول تا سوم 12:41
مریم رجوی 01:17
مریم رجوی- درود برشما که در روز جهانی نه به _اعدام، پرچم دادخواهی برافراشته_اید 17:44
حمایت سخنرانان کنفرانس آنلاین در پارلمان اروپا، تاکید بر اعزام هیات تحقیق بین المللی به ایران برای بازدید از زندانها 10:10
مریم رجوی: حقوق بشر برای مردم ایران، تحریم همه‌جانبه دیکتاتوری دینی و به‌رسمیت شناختن مقاومت و نبرد شورشگران برای آزادی 25:23
کنفرانس سیاست در قبال ایران ضرورت تحریم و حسابرسی از رژیم، اجلاس در دوسوی آتلانتیک 17:54
مریم_رجوی 41:47
مریم رجوی- فریاد دادخواهی نوید افکاری، فریاد هزاران زندانی سیاسی شکنجه شده 02:37
مریم_رجوی 22:01
عاشورای حسینی در اشرف۳ - ۱۳۹۸-۱۴۴۱ 21:39
فراخوان مریم رجوی برای نجات جان زنان زندانی سیاسی و بازدید یک هیات بین_المللی از زندانها 04:27
مریم رجوی- شورای ملی مقاومت ایران، جایگزین دمکراتیک و راه حل برای آینده ایران 17:52
فراخوان خانم مریم رجوی به جامعه جهانی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان قیام و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام 04:17
مریم رجوی در اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران: شورای ملی مقاومت ایران، جایگزین دمکراتیک و راه حل برای آینده ایران 50:21
مریم_رجوی 33:40
سخنرانی خانم مریم رجوی - دادخواهی شهیدان قتل عام و قیام و حسابرسی از رژیم ایران 43:18
مریم رجوی- سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی؛ سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی - قسمت اول 31:30
واشینگتن تایمز - مصاحبه اختصاصی با مریم رجوی - ۲۵ تیر ۹۹ 30:14
تسلیت مریم رجوی به مردم تهران و بازماندگان قربانیان فاجعه آتش سوزی در درمانگاه سینا اطهر 03:32