مسعود رجوی

سخنرانی مسعودرجوی -پرتوی از سوره صافات - اردیبهشت۹۹۰۳۰۲-۹۱ 21:06
سخنرانی مسعودرجوی شعائر نشانه های راهنمای مسیر1376 990229. 50:30
شهادت حضرعلی علیه السلام -مسعودرجوی ۲۱رمضان۱۳۷۷ 28:00
علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،صراط مستقیم،صدیق اکبروفاروق اعظم.-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳۲ 34:12
دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام سخنرانی مسعودرجوی۹۹۰۲۲۲.۲۲ 29:57
منتخب نشست های رمضان -سلسله آموزش های درونی مجاهدین۱۳۹۲ -مسعودرجوی -۹۹۰۲۲۲ 63:51
مسعود رجوی - سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان 32:24
سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت اول - ۹۹۰۲۱۳ 40:10
مسعود رجوی- سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان 00:27
سخنرانی - مسعودرجوی - اردیبهشت ۶۳ - ق دوم - ۹۹۰۲۱۵ 32:51
مسعود رجوی- ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ 05:06
مسعود رجوی - آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین - رمضان ۹۳ - روز نهم - قسمت اول 27:24
مسعود رجوی - آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین - رمضان ۹۳ - روز هشتم - قسمت اول ودوم 15:13
مسعود رجوی - آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین - رمضان ۹۳ - روز ششم - قسمت اول 39:03
روز پنجم قسمت اول 16:29
مسعود رجوی روز سوم قسمت اول 16:25
مسعود رجوی روز سوم قسمت اول 20:23
مسعود_رجوی 56:50
مسعود رجوی- سپاه پاسداران ارتجاع ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه - ۲۲بهمن ۱۳۷۷ 03:20
مسعود رجوی- تیک تاک قیام و سرنگونی - ۱۷ فروردین ۹۹ 01:49