مسعود رجوی

مسعود رجوی-آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی 01:54
مسعود رجوی- در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا 07:05
مسعود رجوی- ثابت شد که خامنه_ای کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت می_داند 03:07
پیام مسعود رجوی - ۱۳دی۹۸ 11:20
مسعود رجوی- فرستادن بنزین برای ونزوئلا قدرتنمایی پوشالی در بن بست سرنگونی 04:12
مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی 06:21
پیام به مناسبت دومین سال تاسیس میلیشیا - مسعود رجوی - اول آذر ۱۳۶۰ 15:50
وحشت خامنه_ای از خطر قیام و مجاهدین - مسعود رجوی- مردم و مقاومت ایران بند از بند رژیم_تان خواهند گسست 16:55
مسعود رجوی ۲مهر و ۹بهمن۸۹ ـ وقتی پایه های آخوندی و روحانی ولایت یکی پس از دیگری فرو می ریزد 05:54
مسعود رجوی به جوانان شورشگر و غیرتمند تهران پارس 14:54
مسعود رجوی 13:18
مفهوم هجرت انقلابی - مسعود رجوی - دانشگاه صنعتی شریف زمستان ۱۳۵۸ 14:34
شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است و دیگر اثر ندارد 07:38
مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران 03:13
مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران - صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید 03:11
مسعود رجوی - اشرف - ۲۷ آذر ۱۳۸۸ 39:02
مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده- برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید 02:08
مسعود رجوی- منتخب نشست های رمضان در لیبرتی و اشرف - آموزش های درونی مجاهدین - تیر و مرداد۱۳۹۲ 22:14
مسعود رجوی - کارزار پیروزی اشرف - ۲۹ آذر ۱۳۸۸ 10:35
مسعود رجوی- سرانجام خلیفه ارتجاع به «برکات» کرونا، مانند «برکات» جنگ ضدمیهنی برای رژیم ولایت فقیه مُقِـر آمد 13:42