مسعود رجوی

مسعود رجوی ـ چه باید کرد؟ امجدیه ـ ۲۲خرداد۱۳۵۹ 22:34
مسعود رجوی 04:52
مسعود رجوی ـ آخوند از سر خاک انتخابات برخاست! 02:43
«ایمان می بارید از قدم و نفس شان» ـ سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی ۴خرداد۱۳۷۳ 55:01
مسعود رجوی ـ رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می شتابد 01:55
مسعود رجوی 02:43
مسعود رجوی خمینی و خامنه‌ای نخستین خائنین به آرمان و رهبری فلسطین و سازمان آزادیبخش از زمان عرفات بوده‌اند 03:54
مسعود رجوی ـ شعار مردم ایران تحریم شعبدهٔ انتخابات آخوندی است 02:18
تلویزیون حکومتی ـ یادآوری اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۵۸ 17:00
22:14
زیارت مولای متقیان علی علیه السلام ـ مسعود و مریم رجوی ـ فروردین ۱۳۶۹ 37:44
شب قدر با مجاهدین در قرارگاه ارتش آزادی مسعود رجوی ـ آذر ۱۳۷۹ 28:14
پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی ـ مسعود رجوی ۱۸اردیبهشت۱۳۶۱ 26:49
بخشی از دعای صباح از مسعود رجوی ـ ۱۲دی۱۳۷۶ 28:07
علی قدر انسان ـ سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی ۲۴اسفند۱۳۷۱ (۲۱رمضان۱۴۱۳) 59:10
دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام - سخنرانی مسعودرجوی 29:57
01:47
مسعود رجوی ـ قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است 01:57
گزیده پیام های رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ - قسمت اول 41:41