مسعود رجوی

مسعود رجوی 13:18
مفهوم هجرت انقلابی - مسعود رجوی - دانشگاه صنعتی شریف زمستان ۱۳۵۸ 14:34
شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است و دیگر اثر ندارد 07:38
مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران 03:13
مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران - صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید 03:11
مسعود رجوی - اشرف - ۲۷ آذر ۱۳۸۸ 39:02
مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده- برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید 02:08
مسعود رجوی- منتخب نشست های رمضان در لیبرتی و اشرف - آموزش های درونی مجاهدین - تیر و مرداد۱۳۹۲ 22:14
مسعود رجوی - کارزار پیروزی اشرف - ۲۹ آذر ۱۳۸۸ 10:35
مسعود رجوی- سرانجام خلیفه ارتجاع به «برکات» کرونا، مانند «برکات» جنگ ضدمیهنی برای رژیم ولایت فقیه مُقِـر آمد 13:42
مسعود رجوی - مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت 36:26
مسعود رجوی - نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی است 03:09
رژیم بازنده استراتژیک پیش به سوی تحول بزرگ و خیر عظیم برای مجاهدین - مسعود رجوی ۱۶آبان۱۳۹۴ 11:49
زیارت قتلگاه امام حسین (ع) - فروردین۱۳۶۹ 17:53
مسعود رجوی- یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید 00:39
تاسوعا - مسعود رجوی - ۱۳۷۸ 61:52
مسعود رجوی : زیارت وارث در شب عاشورا در جمع مجاهدین - ۳۱مرداد۱۳۶۷ 26:35
حسین پیامبر جاودان آزادی - مسعود رجوی - محرم ۱۴۱۳ (۱۳۷۱) 26:05
مسعود رجوی- خامنه‌ای و روحانی هم‌چنانکه نماینده مجلس آنها هم گفت قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند 01:36
مسعود رجوی- کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود 01:28