یادواره

نوذر آزادی، هنرمند مردمي و از پيشكسوتان تئاتر ايران در آلمان درگذشت 02:48
پیام مسعود رجوی ـ «آندو» جاودانه فروغ هنر و مقاومت مردم ایران 12:33
22:47
31:52
محمدعلی جابرزاده بهترین و بزرگترین الگو برای جوانان ایران ـ ۲۴بهمن۹۹ 24:29
در گراميداشت دکتر سیروس سهامی اولین رئیس دانشگاه فردوسی پس از انقلاب ضد سلطنتی ـ به قلم پهلوان مسلم اسکندر فیلابی 10:10
درگذشت سناتور ژان پیر میشل قاضی و شهردار و پارلمانتر گرانقدر مردم فرانسه حامی بزرگ مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی 19:36
یادواره قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی 21:23
فرازهایی از ماه کنعانی من – به قلم شاعر و نویسنده مجاهد حمید اسدیان 09:14
استاد محمد شمس آهنگساز، عضو شورای ملی مقاومت 09:18
دکتر منوچهر هزارخانی، مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر 10:24
بهرام مودت، قهرمان ملی پوش فوتبال ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران 03:20
فلور صدودی عضو شورای ملی مقاومت ایران 05:37
محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران 06:36
بیژن وکیلی، مهندس پرواز 03:30
اصغر ادیبی قهرمان ملی پوش فوتبال ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران 10:51
ابراهیم مازندرانی مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران 03:37
عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران 09:28
عباس داوری مسئول کمیسیون کار 05:45
مسلم اسکندر فیلابی قهرمان کشتی ایران و صاحب بازوبند پهلوانی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت 06:48