تظاهرات ایرانیان آزاده به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ تظاهرات ایرانیان آزاده به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام ـ قسمت اول ـ ۱۷مهر۱۴۰۰

گفتگو با حمید عظیمی، همایون سیم‌لقایی، شهناز پرخیده، مهدی نوبری

حمید عظیمی: الان من از مرکز شهر سانفرانسیکو با شما صحبت می‌کنم. نزدیک ظهر است و حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت امروز به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی مخالفت با حکم اعدام جمع شده‌اند. بخصوص برای بزرگداشت سی‌هزار سربدار تابستان خونین ۶۷ همانطوریکه همه می‌دانند ۹۰درصد آنها هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند.

الان ما در شروع تظاهرات خودمان هستیم. حامیان مقاومت و سازمان مجاهدین خلق پشت سر من در حال قدم زدن هستند و شعار دادن را بخاطر پخش زنده قطع کردند. شعارها همان شعارهایی هست که هموطنان در سرتاسر دنیا سر دادند. 

امروز قرار است که سه نفر از زندانیان سیاسی سابق خانم شیلا نینوایی که ۸ سال در زندان بودند و کریم مرادی که ۷ سال زندان بودند و غلام مرادی که ۴ در زندان بودند صحبت بکنند و از خاطرات آن روزها و مشاهدات خودشان بگویند.

همین الان یکی از خبرنگاران آمده و با تظاهرات کنندگان صحبت می‌کند و خبرنگاران دیگری هم در راه هستند که از این تظاهرات خبر تهیه کنند.

جایگاه رئیسی در افکار عمومی اینجا فقط تنفر تنفر و تنفر است. همین چند دقیقه پیش چند تن از هموطنان ما از اینجا عبور می‌کردند وقتی متوجه می‌شدند که خواسته این تظاهرات این است که رژیم جنایتکار آخوندی بخاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرد و مورد حسابرسی قرار بگیرد. هموطنان ما خیلی از آن استقبال می‌کردند.

خارجی ها هم که از اینجا رد می‌شوند از این تظاهرات استقبال می‌کنند بخصوص وقتی که از ابعاد جنایتی که رژیم آخوندی در سال ۶۷ مرتکب شده و زمانیکه متوجه می‌شوند که در آن نسل کشی خیلی از خانواده‌ها هستند که حتی از محل دفن فرزندان اعدام شده خود خبر ندارند بسیار بسیار ناراحت می‌شوند.

این موضوعی است که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. ما از طرف آمریکائیان و یا ساکنان کشورهای دیگر که از اینجا عبور می‌کنند مورد حمایت واقع می‌شویم.  

روی خط ایران ـ تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در آمریکا، در آستانه روز جهانی علیه اعدام ـ قسمت دوم

گفتگو با فرشته احمدی

مطالب مرتبط

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف به مناسبت روز جهانی علیه اعدام

دومین روز تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان، در آستانه روز جهانی علیه اعدام