درآمد بودجه برای آنها ـ هزینه بودجه با مردم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ درآمد بودجه برای آنها ـ هزینه بودجه با مردم ـ ۲۹آذر۱۴۰۰

نگاهی به بودجه ۱۴۰۱ آخوند رئیسی جلاد

بودجه در رژیم قرون‌وسطایی آخوندی در تمام سالهای عمر این رژیم همواره یک مشت متن و جدول صوری و بی‌محتوا بوده است. به‌اصطلاح قانون بودجه هیچ‌گاه یک تصویر واقعی از طرح و برنامهٔ اقتصادی رژیم به‌دست نمی‌دهد. به‌چند دلیل:

نخست به‌این علت که در این استبداد قرون‌وسطایی طرح و برنامه در هیچ زمینه‌یی چندان محلی از اعراب ندارد. هیچ استراتژی و راهبردی بجز حفظ نظام به‌هر قیمت وجود ندارد. استراتژی و سیاست را شخص خلیفهٔ ارتجاع بر حسب نیازهای روز و بر مبنای حفظ هژمونی خودش تعیین و دیکته می‌کند.

دو سوم بودجه در اختیار شرکتهای دولتی است که درآمدها و هزینه‌های آنها در بودجه نمی‌آید. همین امر کافی است که قانون بودجه به‌اصطلاح «کل کشور» را به‌کلی بی‌مسما و بی‌معنی می‌کند. آش این قضیه چنان شور است که قالیباف رئیس مجلس ارتجاع هم اعتراف کرد که «این شرکتها که بودجهٔ آنها دوهزار هزار میلیارد تومان و بیش از بودجهٔ عمومی کشور است... مسیر خودشان را که در دهه‌های گذشته طی کردند باز هم این مسیر را طی می‌کنند و نشستن من و شما و قانون تصویب کردن و شرکتها هر کار دلشان می‌خواهند انجام می‌دهند» 

قانون بودجه، هم‌چنان‌که قالیباف گفت، در اجرا توسط دولت به‌کناری گذاشته می‌شود. به‌عنوان نمونه بذرپاش رئیس دیوان محاسبات طی گزارشی دربارهٔ تفریغ بودجهٔ سال۱۳۹۹ فاش کرد که «۴۹درصد از احکام بودجه توسط دولت قبل رعایت نشده است» (جلسهٔ علنی مجلس ارتجاع ـ ۲۰مهر ۱۴۰۰). این در حالی است که سال گذشته هنگامی که مجلس لایحهٔ بودجه سال۱۴۰۰ را پس از چند ماه چانه‌زنی و جنگ‌وجدال تصویب کرد، با یک فرمان خامنه‌ای کان‌لم‌یکن گردید و دوباره مجلس نمایش را از نو تکرار کرد و متنی را که مورد پسند ولی‌فقیه بود، تصویب کرد.

اما اندکی تأمل در همین بودجه سر هم‌بندی شده و صوری سال۱۴۰۱ می‌تواند حقایق دیگری را از سازوکار این استبداد قرون‌وسطایی در پهنهٔ اقتصادی برملا کند. از جمله:

بنای بودجه بر عدم شفافیت و پنهان‌کاری است. صرف‌نظر از آن‌که بخش اعظم و دو سوم بودجه (بودجهٔ شرکتها و عملکرد مالی آنها) خارج از شمول قانون بودجه است، در یک‌سوم باقی مانده نیز رئوس اصلی بودجه پنهان و در سایه است.

مطالب مرتبط

مشکلات پرستاران و راه‌حل خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

چپاول نجومی از جیب و سفره مردم با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و وعده‌های سرخرمن