نگاهی به بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ نگاهی به بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ قسمت اول ـ ۲۸دی۱۴۰۰

گفتگو با خسرو شکراللهی

بیست و ششمین همیاری ملی با سیمای آزادی، که به‌مدت ۴روز و ۵۷ساعت جریان داشت یک فراز درخشان و پرمعنا را در مسیر آزادی میهنمان رقم زد.

اگر چه اساس این همیاری، کمک مالی به‌سیمای آزادی برای تأمین نیازهای آن بود و اگر چه استقلال مالی، یک عنصر حیاتی برای هر جنبشی است که نمی‌خواهد دست به‌سوی ارباب زر و زور دراز کند، اما این وجه همیاری تحت‌الشعاع تلألؤ ارزشهای والای انسانی، مبارزاتی، انقلابی و ملی و میهنی قرار گرفت. چرا که این، یک رژهٔ ملی و میهنی با ابعاد ایدئولوژیک، استراتژیک، فرهنگی و سیاسی بود.

به‌لحاظ ایدئولوژیک و آرمانی، این همیاری نمایشی خیره‌کننده‌ای بود از فراگیر شدن ارزش پایه‌یی صدق و فدا که بر سر در سازمان مجاهدین خلق ایران نقش بسته است. در کانون این صدق و فدا و وفای به پیمان، ارزش احیا شدهٔ سر موضع بودن می‌درخشید.

ارزشی که از پافشاری بلاانقطاع رهبر مقاومت بر آرمان آزادی و جنگ بی‌امان او با ارتجاع مهیب ولایت فقیه و از سر موضع بودن ۳۰هزار سربه‌دار آزادی در سال۶۷ الهام می‌گرفت. آنها که جان خود را بی‌دریغ فدای کلمهٔ مجاهد کردند. شگفتا که کد سر موضع بودن را به‌طور یکسان از کانون‌های شورشی در داخل میهن اشغال شده، تا جوانانی که هرگز میهن خود را ندیده‌اند، می‌شنیدیم.

نثار بی‌چشمداشت، از دیگر ارزشهای درخشان این گلریزان بود. هر کس آنچه در توان داشت در طبق اخلاص تقدیم می‌کرد. در شرایط فقر و فاقهٔ سیاه و فراگیری که مردم ایران را در پنجهٔ خود می‌فشارد، بسیار بودند کارگران و زحمتکشانی که در تماسهای خود از داخل کشور تأکید می‌کردند که از نان شب و از دستمزد بخور و نمیر خود می‌زنیم تا چراغ سیمای آزادی هم‌چنان فروزان باشد و این صدا که صدای ما بی‌صدایان است هر چه پرطنین‌تر گردد و بسا هموطنانی که حتی این را هم در بساط نداشتند، اما با شرمندگی می‌گفتند یک جان داریم که آن را نثار رهایی ایران از چنگ رژیم پلید آخوندی می‌کنیم.

روی خط ایران ـ وضعیت و کیفیت خودروهای ساخت داخل ایران ـ قسمت دوم

گفتگو با احمد معین منش

مطالب مرتبط

علت تزلزل دولت رئیسی در جراحی‌های اقتصادی چیست؟ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

گزیده‌ای از گلریزان همیاری با سیمای آزادی - تماس هموطنان و لحظات غرور و شادی