مقاومت مردم اوکراین و لجن‌پراکنی خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ مقاومت مردم اوکراین و لجن‌پراکنی خامنه‌ای ـ ۱۲اسفند۱۴۰۰

خامنه ای: اگر مردم وارد میدان می شدند در اوکراین وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی‌شد مردم وارد میدان نبودند چون دولت را قبول نداشتند 

خامنه‌ای با وقاحت و بی‌شرمی، می‌خواهد مقاومت قهرمانانه مردم و ارتش اوکراین را نادیده بگیرد.

اما جهان شاهد مقاومت مثال زدنی مردم اوکراین بود و همین امر بسیاری از وجدان‌‌ها را برانگیخت.

بسیاری از کشورها و مردم جهان برای کمک و دفاع از مردم اوکراین دست به اقدامات قابل توجهی زدند.

صحنه‌‌های ثبت شده نشان می‌دهد چطور جوانان، زنان، مردان و همه مردم اوکراین برای کشورشان می‌جنگند.

بسیاری از شخصیت‌های برجسته اوکراینی از شهردار تا هنرمند به مقاومت مردم و دفاع از کشورشان پیوستند.

محبوبیت رئیس جمهور اوکراین تا ۹۰درصد افزایش پیدا کرد.

اما خامنه‌ای که امید‌ها به این جنگ بسته بود، با مقاومت مردم اوکراین، ناامید شد و اینطور لجن‌پراکنی می‌کند.

آیا حاکمیتی منفورتر از رژیم خامنه‌ای و حاکمی منفورتر از خودش در جهان یافت می‌شود؟

سوال: چرا خامنه‌ای تلاش می‌کند زیرآب مقاومت مردم اوکراین را بزند؟
الف) واقعیت صحنه را بازگو کرد.
ب) می‌خواهد دل روسیه را به‌دست بیاورد تا در موضوع اتمی حمایت آن را داشته باشد.
ج) چون دیکتاتورها ضد مقاومت هستند، تلاش می‌کنند مقاومت‌ها را بکوبند.
د) او منظورش اوکراین نیست و دارد به آمریکا لگد می‌زند.

مطالب مرتبط

اتکا بودجه ۱۴۰۱ به افزایش مالیات ـ قضاوت با شما

ماله‌کشی بر اظهارات خامنه‌ای در مورد اوکراین توسط آخوند طباطبایی نژاد