ضربه به وزارت ارشاد ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ ضربه به وزارت ارشاد ـ ۲۶اسفند۱۴۰۰

«کل وزارت‌خانه (ارشاد) را زده‌اند و همه چیز بهم ریخته و کسی نمی‌داند چه شده!». این بخشی از یک کلیپ صوتی است که کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، منتشر کرد؛ گزارش یکی از مدیران وزارت ارشاد رژیم به‌استانداری تهران، درباره تعطیل وزارت ارشاد، پس از انهدام و از دور خارج شدن سرورها و کامپیوتر‌ها.

طبق گزارشهایی که در فضای مجازی در داخل ایران منتشر شد سامانه‌های وزارت ارشاد و فرهنگ رژیم از ساعت ۹ و نیم صبح ۲۳اسفند دی فیس شد و تغییر پیدا کرد و تصاویر رهبری مقاومت بر روی آنها جایگزین شد.
 
گزارشهای بعدی نشان داد بیش از ۳۰ ترابایت آرشیوهای وزارت سانسور ارتجاع، شامل بکاپ همه سرورها به‌طور کامل منهدم، سه سرور ضد ویروس مرکزی از دور خارج و چهار سرور دامین کنترلر که کار آنها کنترل کاربران و شبکه بود، از دور خارج شد.

در گزارشهای دیگر آمده دسترسی یک کانون شورشی به سامانه اتوماسیون گردش کار داخلی وزارتخانه (آفیس آتو) همراه با ارسال گسترده شعارها و تراکتهای درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای از جمله برای دهها وزیر و مشاوران و معاونان در کابینه رئیسی جلاد ۶۷ آنان را غافلگیر و شوکه کرد.

مطالب مرتبط

حداقل دستمزد یک‌سوم خط فقر ـ قضاوت با شما

نمایش تصاویر رهبری مقامت در سایتهای وزارت ارشاد خامنه‌ای و انعکاس در رسانه‌های حکومتی