آخوند فرزانه: این حکومت آرزوی همه پیامبران بوده! ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آخوند فرزانه: این حکومت آرزوی همه پیامبران بوده! ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۱

آخوند فرزانه، امام جمعه مشهد - ۳اردیبهشت ۱۴۰۱: این حکومت آرزوی همه پیامبران بوده این نظام اسلامی یازده امام آمدند به‌خاطر اون شهید شدند همه هدفشان این بوده که این حکومت در اختیار دین باشه

خمینی و آخوندهای دین‌فروش تبار او با دجالیت انقلاب ۵۷ را ربودند.

شعار دفاع از مستضعفان را می‌دادند اما در عمل آنها را نابود کردند.

اکنون جهنمی از فقر، فساد، شکاف طبقاتی، سرکوب، ستم، اعدام و اختناق بر ایران حاکم کرده‌اند.

کلیه‌فروشی، نوزادفروشی، تن‌فروشی و هزار و یک مصیبت را تحت نام اسلام بر مردم تحمیل کرده‌اند.

در مقابل، به نسبت تمام کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد میلیاردرها در ایران هستند.

مگر علی (ع) نگفت: هیچ ثروت انباشته‌یی را ندیدم مگر که در کنار آن حق ضایع‌شده‌یی را!

مگر نگفت: خدا از انسانهای آگاه تعهد گرفته است که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نگیرند.

آیا زخم خیانت خمینی و آخوندهای پس‌مانده از او جز با نابودی آخوندها التیام می‌یابد؟

مطالب مرتبط

درد جانکاه خامنه‌ای یا اشک تمساح ـ قضاوت با شما

از کوزه همان برون تراود که در اوست