علت اوجگیری اعتراضات بازنشستگان چیست؟ ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ علت اوجگیری اعتراضات بازنشستگان چیست؟ ـ ۲۰خرداد۱۴۰۱

گفتگو با مهندس محمود ناقلی

دولت دست‌نشاندهٔ خامنه‌ای در یک اقدام بی‌سابقه مصوبهٔ شورای عالی کار را متناسب با منافع خود تغییر داده است. این تصمیم خودسرانه که تحت عنوان دجالگرانهٔ «ایجاد عدالت و برابری در رفاه» اتخاذ شده در عمل مستمری‌بگیران را بر خاک سیاه می‌نشاند.

بازنشستگان می‌گویند قرار بوده است که حقوق‌ها در سایر سطوح درآمدی به‌جز حداقل‌بگیرها ۳۸درصد به‌علاوه ۵۱۵هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کند اما دولت رئیسی این قانون را رد کرده و تنها با افزایش ۱۰درصدی موافقت نموده است. این میزان هرگز با سطح تورم و گرانی افسارگسیخته و نرخ سبد معیشت در جامعه همخوان نیست.

چنین تصمیمی از سوی رئیسی یک بدعت است. زیرا دولت هیچ نقشی در تأمین اعتبار برای مستمری‌بگیران ندارد و بنابراین نمی‌تواند برای آن تعیین‌تکلیف نماید. سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است.

بازنشستگان در اعتراض به این اقدام خودسرانهٔ دولت سوگلی خامنه‌ای خواستار سلب اختیار از دولت از بابت دست‌درازی به منابع اعتباری هزاران کارگر بازنشسته‌ای شده‌اند که طی سالیان بخشی از حق بیمهٔ خود را در صندوق سازمان تأمین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار کهولت و از کارافتادگی عصای دست آنها باشد.

مطالب مرتبط

بررسی اعتراضات ۳۰روز گذشته ـ روی خط ایران

«بازنشستگان»؛ برخاستگانی شورش در کف