ترانه‌های منتخب ـ تهاجم، جنبش دادخواهی، موسسان پنجم، لمس ماشه و سرود تفنگ ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ تهاجم، جنبش دادخواهی، موسسان پنجم، لمس ماشه و سرود تفنگ ـ ۲۹خرداد۱۴۰۱

روزبه عماد ، گروه کر، حبیب غراب، مهرداد ـ سعید، اثر محمد شمس

سرود جنبش دادخواهی

رودهای پرتلاطم رونده اند
در نبرد سرخ ما همیشه زنده اند
اختران شب شکاف میهن اسیر
طرح نو در آسمان ما فکنده اند

شصت و هفت کهکشانی از ستاره هاست
قصه ی درخشش حماسه ی فداست
خون اختران دویده در رگ زمین
سی هزار نام سربدار پشت ماست

پیروز گشته اینک خورشید بر سیاهی
هر سو فکنده پرتو این جنبش دادخواهی

هیبت طناب دار رفته بر باد
ترس میخزد به تار و پود جلاد
آخرین پیام هر شهید این بود
این بنای شب سرشته سرنگون باد

مرگشان ز رویش سحر خبر داد
قطره قطره خون سرخشان ثمر داد
بیگمان رها شود ز بند جلاد
میهنی که از برای عشق سر داد

پیروز گشته اینک خورشید بر سیاهی
هر سو فکنده پرتو این جنبش دادخواهی

شد عیان زخاوران ِ سرخ و شبسوز
ارتش ستارگان ِ ظلمت افروز

پیروز گشته اینک خورشید بر سیاهی
هر سو فکنده پرتو این جنبش دادخواهی

مطالب مرتبط

هرگز از مرگ نهراسیدم ـ ساعت شنی

هر کی خورشید و می‌خواد پاشه دنبالم بیاد