حقایق پشت پرده ـ درآمدهای حاصل از منابع نفت ایران کجا هزینه می‌شود؟

افشا اسناد محرمانه چپاول منابع نفت مردم ایران توسط سپاه و نیروهای مسلح رژیم آخوندی

این برنامه به افشای دستگاه چپاول و غارت سرمایه‌های مردم ایران و هزینه کردن آنها برای حفظ حکومت آخوندی می‌پردازیم. نگاهی به محرمانه‌ترین اسنادی که مقاومت ایران از درون حکومت آخوندی به‌دست آورده است.

در این برنامه قصد داریم اسنادی را مورد بررسی قرار دهیم که مقاومت ایران از مکاتبات محرمانه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم خطاب به سران حکومت به‌دست آورده است و روز ۳۰آوریل برابر با ۱۰اردیبهشت نشریه ساندی تایمز انگلستان با استناد به این اسناد مطالب مفصلی را منتشر کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: