افشاگری های کانال قیام تا سرنگونی قسمت نهم- راهبردهای (رژیم) ایران در لبنان

افشاگری های کانال قیام تا سرنگونی  قسمت نهم ـ راهبردهای (رژیم) ایران در لبنان

 

مطالب مرتبط

قیام تا سرنگونی قسمت دهم - آلبانی -۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

 کانال قیام تا سرنگونی- برنامه سفر به لبنان و سوریه ۲۵ تا۲۹اردیبهشت۱۴۰۲ - قسمت هشتم

تلاش وزارت‌خارجه رژیم آخوندی برای قرار دادن مجدد مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا – قسمت هفتم

قیام تا سرنگونی قسمت ششم- اسناد برنامه‌ریزی رژیم برای لاپوشانی جنایت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی

قیام تا سرنگونی - قسمت پنجم - پرونده‌سازی علیه مجاهدین در فرانسه –گزارش وزارت خارجه رژیم

قیام تا سرنگونی قسمت چهارم- بررسی مطالبات سوریه در جلسه شورای عالی امنیت ملی

دستور کار - هفتمین نشست کمیته سیاسی مقابله با مجاهدین

خلاصه واهم مطالب در۶جلسه کمیته مقابله با مجاهدین

اسنادکروکی و سازماندهی ولیست پرسنلی وزارت‌خارجه ـ چارت سازمانی وکدهای مکاتبات

کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» ـ ۲۱۰ سایت و سامانه وزارت‌خارجه رژیم تسخیر شد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: