هزاران دوربین امنیتی هدف قرار گرفتند ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ هزاران دوربین امنیتی هدف قرار گرفتند ـ ۱۵خرداد۱۴۰۱

روز ۱۲خرداد ۵۱۳۸ دوربین کنترلی در سطح شهر تهران به تسخیر کانون‌های شورشی درآمد.

در این عملیات در بسیاری از سایت‌های شهرداری تهران تصاویر مسعود و مریم رجوی گذاشته شد.

همزمان ۵۸۵هزار پیامک با محتوای ضد رژیم از سـرور شهرداری تهران، برای مردم ارسال شد.

زاکانی شهردار تهران ضمن تأیید این حمله گفت باید در برابر دشمن قسم خورده، صددرصد هوشیار باشیم.

دوربینهای مداربسته یکی از ابزار دستگاه سرکوب و خفقان رژیم آخوندی هستند.

رژیم با هزینه‌های سنگین از سفره مردم، این دوربین‌ها را خریده و در اماکن مختلف نصب کرده است.

رژیم می‌خواهد این را به‌جامعه جوشان القا کند که همه جا را زیر نظر دارد.

اگر کسی به‌فکر خیزش و قیام باشد، گرفتار چشمان نظام (دوربین‌ها) می‌شود.

کانون‌های‌شورشی در این عملیات چشمان خامنه‌ای و رژیم را در ابعاد چند هزار کور کردند.

آیا این ضربات نشان از پوسیدگی و آسیب‌پذیری دستگاه سرکوب رژیم نیست؟

مطالب مرتبط

سلام درمانده آن روی جنایت در متروپل ـ قضاوت با شما

تسخیر ۵۱۳۶دوربین کنترلی، در سالمرگ خمینی ملعون