دشمنی آخوندها با فضای مجازی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ دشمنی آخوندها با فضای مجازی ـ ۱۶خرداد۱۴۰۱

یک بخشی از ارتباطات ما وصل شده به فاضلاب فضای مجازی واقعاً فاضلاب است یعنی یک جایی است که این نسل ذهنش خراب میشه رفتارش تغییر می‌کند

آخوند محمودیان:

حضرت اقا حفظ الله فرمودند که من اگر رهبر نبودم مسئولیت فضای مجازی را عهده‌دار می‌شدم

آخوند شیخ بهایی:

نگذاریم که دشمن با فشار تبلیغاتی در فضای مجازی ذهن ها و فکرها را منحرف کند

آخوند علم‌الهدی:

این دشمن همان دشمن ول‌انگار ناپاک ستمگر و بی‌رحم فضای مجازی و جریان رسانه‌یی‌ست.

آخوند ذوالنوری:

فضای مجازی مثل موریانه به جان پایه‌های اعتقادی نسل جوان ما و مردم ما افتاد و فعال شد.

آیا وحشت آخوندها از فضای مجازی ناشی از آگاهی مردم و روشدن جنایات آخوندها نیست؟

مطالب مرتبط

هزاران دوربین امنیتی هدف قرار گرفتند ـ قضاوت با شما

تلویزیون حکومتی: چند گردان توسط (مجاهدین) در آلبانی صبح که پا می‌شوی فضای مجازی تو را بمباران می‌کند