چرا کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک نتوانست در مذاکرات خود به نتیجه برسد؟

کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک ـ چرا کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک نتوانست در مذاکرات خود به نتیجه برسد؟ ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

بر اساس گزارشهای رسیده، مذاکرات در کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک در مورد لایحه تبادل زندانیان با حکومت آخوندی بدون رأی‌گیری به پایان رسید و ادامه مذاکرات به‌روز چهارشنبه ساعت ۹صبح موکول شد.

در تظاهرات امروز ایرانیان آزاده در بروکسل، فیلیپ دمینته معاون اول پارلمان فلاندری بلژیک ضمن شرکت در تظاهرات ایرانیان آزاده در بلژیک در بخشی از سخنرانی خود گفت:

می خواهم همبستگی خودمان را با شما و مردم ایران اعلام کنم و به اطلاعتان برسانم که ما از اتفاقهایی که افتاده بسیار نگران هستیم.

مطالب مرتبط

بی‌نتیجه بودن مذاکرات کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک

رأی‌گیری در خصوص تبادل زندانیان در جلسه کمیسیون خارجه بلژیک