شرکت گسترده دانش آموزان برای سومین روز پیاپی در نوزدهمین روز قیام سراسری

در نوزدهمین روز قیام سراسری، امروز دانش‌آموزان برای سومین روز پیاپی، با شعار «بجنگ تا بجنگیم»، به‌صورت گسترده وارد قیام شدند. در چندین مدرسه دانش‌آموزان تظاهرات خود را به‌خارج مدرسه و به‌داخل خیابان‌ها کشاندند.

مطالب مرتبط

اعتصاب سراسری معلمان و دانش‌آموزان و تظاهرات در دانشگاه‌های مختلف کشور

اعتصاب سراسری معلمان و دانش‌آموزان در حمایت از قیام سراسری + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: