ادبیات، هنر و موسیقی

ترانه پادا ـ برخیز 01:54
ترانه‌های منتخب ـ اورتور، می‌تونی اشرفی باشی، این‌قدرتو را دوست دارم ـ پیش‌آهنگ 14:28
ترانه‌های منتخب ـ ایران آزاد، لمس ماشه، واریاسیونی از خواب‌های طلایی ـ پیشآهنگ 14:08
ترانه‌ها و ترانه سرودهای منتخب ـ فرزند من شهید، توفان شرر و ایرانو ـ پیش‌آهنگ 14:04
ترانه‌های منتخب و خاطره‌انگیز ـ نوزده بهمن شصت، بخوان به نام گل سرخ ـ پیش‌آهنگ 12:59
زادروز ژول ورن نویسنده فرانسوی ـ در گذر زمان ـ نگاهی به وقایع نیمه دوم بهمن‌ماه 23:51
ترانه‌های منتخب ـ اینقدرتو را دوست دارم، می‌توان و باید، ارتش گرسنگان ـ پیش‌آهنگ 14:19
ترانه سرود ـ ای سرود آوران سپیده 01:32
ترانه‌های منتخب و خاطره انگیز ـ عیار نترسد ، سنگ خارا ـ پیشآهنگ 13:18
ساخت تاج محل توسط یک ایرانی - در گذر زمان – نگاهی به وقایع نیمه اول بهمن‌ماه 22:43
04:15

ترانه یه شب مهتاب

ژانویه 18, 2021
ترانه جدید در پاسخ به بهنام دماوند 02:57
ترانه‌های منتخب – در قفای آزادی ، امشب شبه مهتابه – پیشآهنگ 13:13
ترانه‌های منتخب – چی بگم، ایران آزاد – پیشآهنگ 13:33
پیشتازان روشنگری علیه ارتجاع مذهبی – سید علی عمادالدین نسیمی 22:53
نیما یوشیج – پدر شعر نو ایرا 04:53
ترانه‌های منتخب – می زده شب، فصل بی‌محدوده و ضدفتوا – پیشآهنگ 14:02
شعر آخر بازی – از زنده یاد احمد شاملو 01:39
ترانه‌های منتخب – آره من شمالی هستم ، سرود ای آزادی و تاریخ زن – پیشآهنگ 13:35
ترانه‌های منتخب – ای گل ، ایرانو پس میگیریم و ارتش گرسنگان – پیشآهنگ 13:28