ادبیات، هنر و موسیقی

ترانه‌های منتخب ـ خذ سلاحی، سرزمین من، حاضر و خائنان تاریخ ـ پیش‌آهنگ 14:24
ترانه‌های منتخب ـ خشم خروشان، سلاح، شافاقلار و بیا بذاریم هر چی که داریم ـ پیش‌آهنگ 14:53
ترانه‌های منتخب ـ ای آزادی، هوای انقلاب، سرود تفنگ و لمس ماشه ـ پیش‌آهنگ 13:24
ترانه مرجنگه 02:24

ترانه مرجنگه

جولای 21, 2021
ترانه دایه دایه وقت جنگه 02:45
ترانه‌های منتخب ـ کی خسته‌س، زمین مادری، وقت براندازی و فکر کرده‌اید ـ پیش‌آهنگ 13:16
ترانه خوزستان 02:14

ترانه خوزستان

جولای 18, 2021
ترانه‌های منتخب ـ من ایرانم، مؤسسان پنجم، شیخک خونخوار زمان و حاضر ـ پیش‌آهنگ 14:26
ترانه یاران 06:24

ترانه یاران

جولای 15, 2021
ما در خیابانیم 05:26
ترانه من ایرانم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد 03:10
سرود صدای ایران ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد 02:29
ترانه حاضر حاضر حاضر 03:18

سرود حاضر

جولای 10, 2021
ترانه‌های منتخب ـ ارتش گرسنگان، خروش اعتصاب، فرزند من شهید و ایران آزاد ـ پیش‌آهنگ 13:36
بوریس لئونیدویچ پاسترناک شاعر و نویسنده معروف اهل روسیه ـ چهره‌ها 18:30
ترانه موسسان پنجم 02:23

سرود موسسان پنجم

ژوئن 21, 2021
ترانه‌های منتخب ـ در قفای آزادی، ای آزادی، چهل سال و تفنگ ـ پیش‌آهنگ 14:54
ترانه‌های منتخب ـ قطعنامه، توفان شرر، مرجنگه، با تو پیروزیم و خونه مادری ـ پیش‌آهنگ 14:40
فریاد ۱۲۰۰۰۰ گل سرخ مقاومت ـ ما تاریخ حقوق‌بشر را با خون خود می‌نویسیم 02:02
سرود سی خرداد ـ از سری سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران 04:35