تظاهرات در زاهدان با شعار سلطنت ولایت یکصد سال جنایت و پیام خانم مریم رجوی

تظاهرات در زاهدان- جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱

با شعارهای سلطنت  ولایت  یکصد سال جنایت و  مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

خانم مریم رجوی : 

مردم زاهدان با شعار آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پیشواز سال نو می‌روند

آنها برعهد و پیمان خود با شهیدان آزادی، از خدانور تا زر بی بی‌ با شعار قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان، پای فشردند

آنچه که پیروزی مردم ایران را تضمین می‌کند، همین تعهد سرشار به آزادی و رهایی تمام مردم ایران و به‌خصوص زندانیان سیاسی مبارز و مجاهد در بلوچستان و سایر شهرهای ایران است

انقلاب دمکراتیک مردم ایران با این قیام و رزم و مقاومت پیروز می‌شود

لطفا به اشتراک بگذارید: